Vrouwen rijden net zo vaak schade als mannen, maar mannen claimen hogere schadebedragen

Vrouwen claimen gemiddeld even vaak schade als mannen. Mannen zijn echter duurder met een gemiddeld schadebedrag dat 14% hoger ligt dan bij de vrouwen. Voor beide geslachten geldt dat verreweg de meeste schades ontstaan tijdens het uitvoeren van bijzondere manoeuvres. Ook ruitschade wordt relatief vaak geclaimd op de autoverzekering. Dit blijkt uit een analyse van het claimgedrag op duizenden autopolissen van vergelijkingswebsite hoyhoy.nl.

Mannen en vrouwen claimen vrijwel even vaak schade. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen relatief gezien slechts 0,3% meer schades indienen dan mannen. Mannen zijn echter wel iets duurder voor hun verzekeraar: gemiddeld claimen zij 300 euro meer per schadegeval dan vrouwen. Het gemiddelde schadebedrag van alle schades is voor vrouwen € 2.075 per schade. Bij mannen ligt dit op € 2.370, waarmee dat bedrag ruim 14% hoger ligt.

Stereotypering ontkracht

Hiermee wordt een stereotype ontkracht. “Veel mensen denken dat vrouwen meer schade rijden, maar dat kunnen wij niet bevestigen. Het verschil in het aantal claims is minimaal.” Veruit het grootste gedeelte van alle schadeclaims die ingediend werden komt volgens het onderzoek voort uit bijzondere manoeuvres. Deze schadeclaims zijn goed voor 24,8% van het totaal. Op de tweede plaats staan ruitschades met 18,2%. Kop-staartbotsingen komen op de derde plek met 16,2%, gevolgd door botsen, slippen, van de weg of te water raken (11,9%).

Meest geclaimde schades per geslacht

De top 5 van meest geclaimde schades heeft bij beide geslachten dezelfde volgorde, maar in de percentages zijn wel een aantal verschillen te zien. Zo hebben mannen naar verhouding vaker een kop-staartbotsing en claimen vrouwen sneller ruitschade. Bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres gaat er relatief vaak iets mis, bij zowel de mannen als de vrouwen. Onder bijzondere manoeuvres vallen de volgende handelingen: wegrijden uit parkeerstand, achteruitrijden, een inrit oprijden, vanuit een uitrit de weg oprijden, keren, van een invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden, van rijstrook wisselen.

De bedragen die geclaimd worden voor schades die ontstaan bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres verschillen daarentegen wel per geslacht: mannen zijn ruim € 200 duurder uit.

Botsingen

Kop-staartbotsingen worden vaker door mannen geclaimd: die zijn goed voor een aandeel van 17,4% van het totaal. Bij vrouwen is het aandeel van kop-staartbotsingen slechts 14,3%. Het schadebedrag voor deze botsingen ligt ook hier weer hoger bij de mannen, zij claimen gemiddeld € 3.226 na een botsing. Vrouwen daarentegen claimen gemiddeld € 2.494: een verschil van iets meer dan € 730.