Thuiswinkelen en hogere schadelast jagen premievolume motorrijtuigen op

Premiestijgingen door een een hogere schadelast zorgen er mede voor dat het premievolume in de motorrijtuigenmarkt vorig jaar sterker groeide dan de Nederlandse economie. Dat blijkt uit onderzoek door Baken Adviesgroep. De tekening in de zakelijke markt nam sterk toe, vooral door de groei in het aantal bezorgdiensten. 

Het premievolume in de motorrijtuigenmarkt is in 2018 toegenomen met 4,4%, zo blijkt uit cijfers van Baken Adviesgroep. Daarmee overtreft dit schadesegment het groeicijfer van de Nederlandse economie.  In 2018 daalt de groei van de Nederlandse economie naar schatting tot 2,8%.

Gebruik smartphone

Het Personenauto Particulier premievolume groeit in 2018 met 4,2% ten opzichte van 4,8% in 2017. Deze groei is ontstaan door de toenemende schadelast. Op basis van huidige trends in de schadelast ziet Baken Adviesgroep deze de komende jaren verder op te lopen, doordat het aantal ernstige verkeersongevallen stijgt. Redenen die hier voor veel worden aangehaald zijn onder andere de verkeersdrukte, toename van het aantal gereden kilometers en het toegenomen smartphonegebruik.

Zakelijke markt

De meeste groei in premievolume is te zien in de zakelijke markt. Het aantal bestelauto’s in Nederland neemt fors toe en ook de gemiddelde premie stijgt. Gecombineerd resulteert dit de komende vijf jaar in een groei van het premievolume van gemiddeld 3,5% per jaar. Vooral bij vervoer- en opslagbedrijven is het gebruik van bestelauto’s gestegen. De toename van online shoppen lijkt hier een verklaring voor.

Ongelukken in woonwijken

Een deel van de stijging in de schadelast kan worden toegewezen aan de explosieve stijging van het aantal koeriers- en pakketdiensten.Vooral in woonwijken, waar vaak pakketjes moeten worden bezorgd, is het aantal ongelukken veroorzaakt door bestelauto’s gestegen.