Ruim een op vijf inbraakslachtoffers krijgt binnen een jaar opnieuw ongewenst bezoek

Een inbreker of zijn collega keert vaak terug naar een huis waar hij succesvol was. Ruim een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de Veiligheidsmonitor 2017.

In 2017 gaf 2% van de Nederlanders aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een woninginbraak of een poging daartoe. Dat aandeel lag iets lager dan vijf jaar eerder. Ook het aandeel van herhaalde slachtoffers, mensen die binnen een jaar opnieuw dieven in huis hadden, daalde licht.

Toch krijgt nog meer dan een vijfde van de inbraakslachtoffers binnen een jaar opnieuw te maken met een inbraak. Bij 15% werd een tweede keer ingebroken, bij 7% zelfs drie keer of vaker. In de steden ligt dat percentage hoger. In zeer stedelijk gebied werd 28% van de slachtoffers opnieuw geconfronteerd met een inbraak. Buiten de steden lag dit percentage op 16%.

Vaker een alarm

Herhaalde slachtoffers voelen zich volgens het CBS vaak minder veilig. Ook nemen zij vaker preventiemaatregelen. Een kwart van de herhaalde inbraakslachtoffers heeft een alarminstallatie, tegen 18% van de eenmalige slachtoffers. Van de mensen die in het afgelopen jaar geen ervaring met woninginbraak hebben gehad, heeft 13% een alarm. Herhaalde slachtoffers bezitten bovendien iets vaker rolluiken.

Vorige week maakte het CBS bekend dat inbrekers toeslaan in zowel de duurste als de goedkoopste buurten. Ook die gegevens komen uit de Veiligheidsmonitor 2017.