CNV: miljoenen werkenden redden pensioen niet, grote uitval dreigt

Meer dan de helft van de werkenden kan hun huidige werk niet tot de pensioenleeftijd volhouden. Ruim driekwart wil zelfs gebruikmaken van een regeling om eerder te stoppen. Dat concludeert CNV uit een onderzoek onder ruim 2.200 leden boven de 45 jaar. CNV roept de overheid dan ook op om haast te maken met de regelingen die een vervroegd pensioen mogelijk maken. “Dit maatschappelijk vraagstuk vraagt om een oplossing die verder gaat dan het huidige pleisters plakken. Het is vijf voor twaalf. Als we niets doen, dreigt straks een grote uitval van honderdduizenden mensen die hun pensioen niet redden”, zegt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

RVU onvoldoende

Ook de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) uit het pensioenakkoord lijkt geen oplossing te bieden. De regeling die volgens minister Wouter Koolmees geen verband houdt met pensioen, is volgens 63 procent van de respondenten onvoldoende om vroegtijdig te stoppen. Ruim de helft geeft bovendien aan dat hun werkgevers terughoudend zijn om mensen eerder met pensioen te sturen. “Ook werkgevers moeten dus aan de bak. We roepen hen op om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers”, aldus Fey.

Voorstel Belgische minister

Twee derde van de ondervraagden vindt dat mensen met pensioen moeten kunnen gaan na 45 jaar te hebben gewerkt. Fey haalt aan dat in België de minister van Pensioen voorstelt om na 42 jaar werken, op 60-jarige leeftijd, met pensioen te gaan. “Wat in Nederland onuitvoerbaar en onbetaalbaar is, kan in België blijkbaar wel. Het zou mooi zijn als Nederland het voorbeeld van België volgt en werkenden een fatsoenlijke oude dag gunt”, zegt de vicevoorzitter.