Brand blijft schadeoorzaak nummer 1

Brandschades nemen het grootste aandeel in in de totale particuliere schadelast. Waterschade staat op de tweede plaats. Ook bij bedrijven is brand de nummer 1 schadeoorzaak.

Dit is een van de conclusies uit het Trendrapport Property van CED. De totale schadelast schommelt nogal als gevolg van extremere weersomstandigheden. Van de particuliere schadelast komt het aandeel brand uit op 33%, waterschade 26%, diefstal en inbraak 16% en stormschade 13%.

Minder inbraken

Het aantal diefstal- en inbraakschades laat een duidelijke daling zien: in 2014 waren er nog 70.000 diefstal-en inbraakschades; in 2018 is dit afgenomen tot 52.000 (-26%). Bij alle overige schade-oorzaken is het aantal schades de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven of zelfs gestegen.

Zakelijke schadelast

Bij bedrijven nemen brandschades, waarmee hoge bedragen zijn gemoeid, toe in aantal en dat zorgt weer voor een verhoging van de zakelijke schadelast. In vijf jaar tijd is het aantal zakelijke schades met brand als oorzaak bijna verdubbeld. In 2014 lag dit aantal nog op 21.600; vorig jaar op 41.000.

1,4 miljoen schades

De ‘brandbranche’ krijgt jaarlijks te maken met gemiddeld 1,4 miljoen schades met een totaalschadevolume hebben van € 2,3 miljard. De totale schadelast kende de afgelopen vijf jaar geen structureel stijgende trend. Wel fluctueert deze steeds meer van jaar tot jaar door steeds extremere weersomstandigheden.

Stormschade

In 2017 was sprake van ‘slechts’ € 57 miljoen aan stormschade, in 2018 kwam het schadebedrag uit op € 505 miljoen. Deze piek is voor 95% toe te schrijven aan één enkele storm, de Westerstorm die op 18 januari Nederland teisterde. Daarnaast was 2018 een uitzonderlijk droog jaar. Dat zorgde voor schade aan funderingen en verzakkingen van gebouwen en huizen. Ook zorgde de droogte voor verminderde gewasopbrengsten bij landbouwondernemers in met name Zuidoost-Nederland.