44% Ondernemers heeft door misperceptie geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het mkb geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Die conclusie trekt Reaal uit het jaarlijkse onderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47%) geen AOV. Daarvan schat 44% in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is.

“Als ondernemers langdurig arbeidsongeschikt worden, is de impact daarvan vaak groot en lopen ze het risico in de bijstand te belanden. Ons onderzoek toont echter aan dat ongeveer de helft van de ondernemers zich niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekert”, zegt Pim Hafkenscheid, die bij Reaal eindverantwoordelijk is voor AOV.

Hoge kosten

Hij geeft aan dat 58% van de ondernemers de hoge kosten als voornaamste reden aangeeft om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben. Hafkenscheid: “22% geeft aan zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te vangen en 20% heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert.”

Nieuws arbeidsongeschiktheid

Van de ondervraagde ondernemers, zonder AOV, schat 44% in dat een verzekering meer dan € 300,- netto per maand kost; 24% denkt zelfs meer dan € 400,-. Ondernemers die wel zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid geven aan veel minder betalen. Van hen betaalt 12,7% netto minder dan €100 per maand, 20,4% tussen de € 100 en € 200 en 26,1% betaalt maandelijks een nettopremie die tussen de € 200 en € 300 ligt.

Risico

Ook denkt nog eens 44% van de ondervraagde ondernemers zonder AOV dat de premie voor een dergelijke verzekering niet aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Van deze groep weet 20% met zekerheid dat een AOV fiscaal aftrekbaar is. “Ondernemers hebben blijkbaar een verkeerd beeld van de kosten van een AOV en verzekeren daarom hun belangrijkste asset niet”, vervolgt Hafkenscheid. “Het is zorgelijk om te zien dat ondernemers vanwege de verkeerde percepties dan maar helemaal niets regelen en daarmee bewust een risico lopen.”