NHG 2020

Passende provisie

De klant betaalt vanaf 1 januari bij het oversluiten van een NHG-lening alleen borgtochtprovisie over het deel dat hij meer wil lenen (boven de huidige restschuld). Dat betekent dat als er een hypotheek met NHG wordt overgesloten naar een andere geldverstrekker er alleen kosten worden gerekend over de verhoging en dus niet meer over het volledige hypotheekbedrag. Zo wordt voorkomen dat er dubbel wordt betaald. Ook wordt de kosten voor NHG verlaagd. Voor 2020 is de borgtochtprovisie vastgesteld op 0,7%.

Kostengrens versus leengrens

Voor meer uniformiteit gaat de kostengrens bij het aankopen van een woning ook gelden voor oversluiten. Door deze wijziging is het niet meer mogelijk om een lening van niet-NHG over te sluiten naar NHG als de woningwaarde hoger is dan de kostengrens.
De kostengrens stijgt vanaf 1 januari naar € 310.000. Wordt er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen? Dan is de maximale kostengrens € 328.600.

Oversluiting

Daarnaast is het bij oversluiten niet meer verplicht om de bijkomende kosten mee te financieren. Het is toegestaan om deze uit eigen middelen te voldoen, zodat de kostengrens volledig kan worden benut voor de uitstaande lening.

Bron: NHG